AVALON BUILDING
COMPANY

“AVALON” е модерна и просперираща компания в областта на проектирането и осъществяване на всички видове строителни и строително-монтажни дейности.

Дружеството, е специализирано в строителния мениджмънт, като в портфолиото му фигурират реализирани, комплексно изпълнени жилищни, обществени и индустриални сгради на територията на София.

Lu6-view04a-pp01a
Проект в строеж

Avalon Люлин 3

разгледай