Резиденция

Avalon Люлин 3

Името на сградата ни Avalon L3 е не само препратка към локацията в Люлин 3 а и носител на трите основни принципа на които изпълняваме проекта:
1) Отлична локация
2) Топ качество
3) Достъпен лукс

Сградата е разположена в УПИ I – 402 кв. 46a, м. „Люлин 3 МР” , гр.София. Жилищната сграда е с височина от 15м., 18м., и 20.5м. и е разположена на 3м. от уличната регулационна линия на ул. 301 и на мин. 3м. от уличната регулационна линия на ул. Георги Дражев и е с височина H ≤ L – чл. 32, ал 1, 3. Към страничните регулационни линии сградата е разположена на 1/3Н съгласно издадената виза за проектиране.

Разположение на сградата

Жилищната сграда се състои от – сутерен , партер, 5 жилищни етажа и един подпокривен етаж.
В сутерена на сградата са проектирани 41бр. гаражи, 13 броя складови помещения и абонатна станция. Подземните гаражи няма да се използват от автомобили с газови уредби, като за целта ще се монтира указателна табела над входа.
На партерният етаж са проектирани три магазина за промишлени стоки, един апартамент за инвалиди, два гаража и общо помещение. В северната страна на имота са предвидени 12 бр. парко места и 6бр. места за велосипеди.

Подходът към сградата е от северната страна на сградата а подхода към подземните гаражи е от южната страна на сградата. Рампата към подземното ниво на сградата е покрита с навес съгласно виза за проектиране. Навесът е с височина 2.20м. в най-високата част към улицата и с височина 1.75 в края на навеса. Навесът е с площ от 81 кв.м. В жилищните етажи са проектирани 39 бр. апартаменти и 9 бр. ателиета.

Материали

Външните стени са проектирани с тухлена зидария 25см. с 10см. топлоизолация от външната страна. Предвидена е топлоизолация под пода на първи жилищен етаж, всички еркери, тераси над жилищни помещения и по покривите.

Вътрешните стени е предвидено да се изградят също от тухлена зидария от 25см и 12см. Фасадите на сградата са приравнени към посоки изток ,запад , север, юг съгласно чл. 77(2) от Наредба N7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Всички етажи е предвидено да се обслужват с асансьор за 6 лица с номинален товар от 450 кг. Асансьорът е електрически с скорост на движение 1.0 м/с с автоматични врати и 10бр. спирки.

Балконските парапети е предвидено да се изпълнят с височина 1.05м. от готов под. Парапетите на стълбищните рамена са предвидени да се изпълнят от алуминиева конструкция с височина 90см. от преден ръб на стъпалото.

Покривът на сградата е единичен , топъл , плосък с вътрешно водоотвеждане. Хидроизолацията на покрива е рулонна, двупластова като втория пласт е с керамична посипка. Ефективната дебелина на хидроизолацията трябва да е мин.3 мм. Балконите на всички етажи са проектирани с настилка от гранитогресни плочи, отводняването им става с водоприемници заустени във водосточните тръби.

Достъпът до входните предверия на сградата става от вътрешния двор без стъпала. Асансьорите са предвиден за инвалиден достъп и ще обслужвт всички етажи , включително и сутерена. Всички врати за достъп до имоти и преходни помещения са проектирани със светла ширина минимум 100 см. и осигуряват достъп с инвалидна количка.

За фасадите са предвидени минерална мазилка в 3 цвята , облицовка от камък и парапети от триплекс. Свободната площ на имота е озеленена с ниска дървестна растителност, храсти и затревяване. Предвидена е висока дървесна растителност към уличната регулационна линия. Озелененият покрив над поздземните гаражи е проектиран за интезивно озеленяване, като ще се осигури съответното дрениране на атмосферни води. Осигурени са 565.05 кв.м озеленяване върху терена , което е 40.27% от площта имота.

При проектирането са спазени изискванията и разпоредбите на ЗУТ, Наредба N7, за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, изискванията за пожарна и аварийна безопасност, санитарните и хигиенни изисквания при проектиране на сгради.

Година на завършване:
2023
Местоположение:
София, Люлин 3
Клиент:
Avalon Company
Статут
В строеж
Дата на започване
Януари 2022
avalon-l3
RenderTest_15_pos02_pp