Резиденция

AVALON RESIDENCE

Жилищната сграда се състои от – сутерен , партер, 7 жилищни етажа и един терасовиден етаж. В сутерена на сградата са проектирани 36бр. гаражи, три броя мази и абонатна станция. Подземните гаражи няма да се използват от автомобили с газови уредби, като за целта ще се монтира указателна табела над входа.

Разположение на сградата

На партерният етаж са проектирани два магазина за промишлени стоки, офис и един апартамент за инвалиди. В северната страна на имота са предвидени 24 бр. парко места. Подходът към сградата е от северната страна на сградата а подхода към подземните гаражи е от южната страна на сградата. В жилищните етажи са проектирани 39 бр. апартаменти и 14 бр. ателиета. Външните стени са проектирани с тухлена зидария 25см. с 10см. топлоизолация от външната страна. Предвидена е топлоизолация под пода на първи жилищен етаж, всички еркери, тераси над жилищни помещения и по покривите.

Вътрешните стени е предвидено да се изградят също от тухлена зидария от 25см и 12см. Фасадите на сградата са приравнени към посоки изток ,запад , север, юг съгласно чл. 77(2) от Наредба N7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Всички етажи е предвидено да се обслужват с асансьор за 6 лица с номинален товар от 450 кг. Асансьорът е електрически с скорост на движение 1.0 м/с с автоматични врати и 10бр. спирки.

Балконските парапети е предвидено да се изпълнят с височина 1.20м. от готов под. Парапетите на стълбищните рамена са предвидени да се изпълнят от алуминиева конструкция с височина 85см. от преден ръб на стъпалото.

Материали

Покривът на сградата е единичен , топъл , плосък с вътрешно водоотвеждане. Хидроизолацията на покрива е рулонна, двупластова като втория пласт е с керамична посипка. Ефективната дебелина на хидроизолацията трябва да е мин.3 мм. Терасите на всички етажи са проектирани с настилка от гранитогресни плочи, отводняването им става с водоприемници заустени във водосточните тръби.

Достъпът до входното предверие на сградата става от вътрешния двор без стъпала. Асансьорът е предвиден за инвалиден достъп и ще обслужва всички етажи , включително и сутерена. Всички врати за достъп до имоти и преходни помещения са проектирани със светла ширина минимум 100 см. и осигуряват достъп с инвалидна количка.

За фасадите са предвидени минерална мазилка в 3 цвята , облицовка от камък и метални парапети.

Свободната площ на имота е озеленена с ниска дървестна растителност, храсти и затревяване. Предвидена е висока дървесна растителност към уличната регулационна линия. Озелененият покрив над поздземните гаражи е проектиран за интезивно озеленяване, като ще се осигури съответното дрениране на атмосферни води. Осигурени са 564 кв.м озеленяване върху терена , което е 40% от площта имота.

При проектирането са спазени изискванията и разпоредбите на ЗУТ, Наредба N7, за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, изискванията за пожарна и аварийна безопасност, санитарните и хигиенни изисквания при проектиране на сгради.

Година на завършване:
2018
Местоположение:
Център и Люлин 6
Клиент:
Avalon residence
Статут
завършен
Дата
октомври 29, 2018
Lu6-view01a-pp01a
Lu6-view01b_night-pp01a
Lu6-view02a-pp01b
Lu6-view03a-pp01b
Lu6-view04a-pp01a
outside